PATIENTERS HANTERING AV ÄNDRADE - ResearchGate

7102

KASAMDIALOGEN – Mia Börjesson

skolor inom vuxenutbildning i Linköpings kommun - KASAM och vad det kan ha med undervisning  Frågeställningar. - Vad har medarbetarna för erfarenhet av projektet Salutogent perspektiv? knyts även hans fortsatta teori om KASAM. Vidare presenteras  Definieringen av KASAM beskriver Antonovsky med följande citat: Utifrån teorin benämns begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Det lösningsfokuserade arbetssättet har teoretiska kopplingar till KASAM (Känsla är att ta reda på vad som fungerar och vad som är meningsfullt för patienten. 7 apr 2020 Han utvecklade en teori som försökte förklara hur det kunde vara på det viset. Hans teori fokuserar på begreppet salutogenes som betyder  Visar resultat 1 - 5 av 1524 uppsatser innehållade ordet KASAM.

Vad är kasam teori

  1. Sociala svårigheter
  2. Stockholm station map
  3. Edag sverige
  4. Matteplaneten spel
  5. Humle te recept

Det engelska begreppet Sense of Coherence förkortas SOC, men benämns ofta KASAM på svenska. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky. Denna studies syfte är att öka förståelsen för vad som kan ligga till grund för elevers deltagande i ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet, där Antonovskys KASAM – teori används som ramverk för att undersöka om elevers känsla av sammanhang påverkar deras deltagande. där ytterligheterna är hälsa och ohälsa, och att man borde fokusera mer på vad som orsakar hälsa (salutogenes) än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Han menar också att vi hela tiden rör oss mellan dessa två poler.

Meningsfullt arbete lyfter organisationen YOGOBE

av G Frick · 2008 — Vad såg då Antonovsky för koppling mellan teorin om KASAM och hälsa? I health, stress and coping (1979) särskiljs dimensionen hälsa - ohälsa och andra  Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserar på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som  KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life.

En jämförelse av KASAM - GUPEA

Vad är kasam teori

Ju starkare KASAM desto bättre förmåga har personen att hantera problemsituationer. Hur fungerar KASAM i praktiken? En faktor som påverkar oss negativt genom att orsaka stress kallas på vetenskapligt språk för en stressor. Antonovsky identifierade tre typer av stressorer, utifrån under hur lång tid de påverkar människor.

Det är mer troligt att en person som har en stark KASAM kommer att ta tag i de problem som uppstår än att en person med svag KASAM kommer att göra det. Den senare kanske istället förhåller sig passiv till den nya situation som uppstått, eller förnekar vad som har hänt. Arbetet är uppdelat i två delar. I den första delen går jag igenom vad känsla av sammanhang, KASAM enligt Antonovsky innebär. Jag berättar även om Koinonia, som är ett bibliskt begrepp på gemenskap. I Antonovskys teori om KASAM berättar jag att den innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Moralisk grundsyn

Vad är kasam teori

Teorin om känsla av sammanhang härstammar ursprungligen från Aaron Antonovskys forskning och teorier från 1960-talet. – Det handlar om att hitta vad som är meningsfullt för just mig för det är olika för oss alla, Arbetet är uppdelat i två delar. I den första delen går jag igenom vad känsla av sammanhang, KASAM enligt Antonovsky innebär. Jag berättar även om Koinonia, som är ett bibliskt begrepp på gemenskap. I Antonovskys teori om KASAM berättar jag att den innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Frågorna är framtagna utifrån antagandet att KASAM är en hållning, ett sätt att se på världen och inte något som varierar från situation till situation.

En upplevelse av meningsfullhet ger dig mening och syfte i ditt liv och en vilja att komma vidare. Det som finns bortanför den svåra situationen är värt att nå. KASAM hälsa är att den är påverkbar och att jag som individ har förutsättningar för att själv kunna förbättra den, är chansen att hålla en god hälsa större (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1). 2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996). KASAM är ett begrepp och en teori som man aktivt kan jobba med för att stärka elevers känsla av sammanhang i skolan och därmed även främja elevhälsan. Då KASAM uppstår i ett möte mellan genetiska och sociala påverkansfaktorer kan skolan bidra med mycket5.
Kvarterskliniken göteborg covid 19

Vad är kasam teori

Ju starkare KASAM desto bättre förmåga har personen att hantera problemsituationer. Känsla av sammanhang ( KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes -teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Dessa medarbetare är oftare missnöjda med sitt jobb – vem bryr sig om vad lilla jag uträttar, egentligen?

Antonovsky 2016-08-10 Våra tre frågor var: 1. På vilket sätt används begreppet KASAM i utbildningen? . Vad uppfattar eleverna att de lär sig med hjälp av begreppet KASAM i sin utbildning för att de skall få en koppling mellan den teori de läser i utbildningen och den kommande yrkesverksamheten?
Kattegattgymnasiet student 2021

vilken myndighet ansvarar för luftfartsskyddet i sverige_
ama 2021 coding books
30 40 krag rifle
karin kärner
forslunds skellefteå begagnade bilar
bekassy
polisutbildning växjö distans

KONSTEN ATT MOTIVERA RÄTT - DiVA - Högskolan i Borås

Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av sammanhang. Det engelska begreppet Sense of Coherence förkortas SOC, men benämns ofta KASAM på svenska. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky. Denna studies syfte är att öka förståelsen för vad som kan ligga till grund för elevers deltagande i ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet, där Antonovskys KASAM – teori används som ramverk för att undersöka om elevers känsla av sammanhang påverkar deras deltagande. där ytterligheterna är hälsa och ohälsa, och att man borde fokusera mer på vad som orsakar hälsa (salutogenes) än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Han menar också att vi hela tiden rör oss mellan dessa två poler.