Kapitel 4 Byråkrati & Weber Flashcards by Lucas Jansson

8949

Max Weber Byråkrati — Navigeringsmeny - Lauren Marinigh

Sammanfattning: ”Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv” Datum: 5 juni, 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Michaela Fredriksson, Eva Olmårs Titel: Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv - En kvalitativ studie om hur medarbetare upplever decentraliserade och flexibla arbetsplatser Handledare: Anette Hallin Frågeställning Post-byråkratiska organisationer kan ses som decentraliserade, där var och en av medarbetarna har möjlighet till stort inflytande och ansvar (Hodgson, 2004). Kärreman och Alvesson (2004) menar att typiskt för post-byråkratiska organisationer är att de är kunskapsintensiva och högpresterande. Semistrukturerade intervjuer utfördes med fem respondenter inom tre post-byråkratiska organisationer. Slutsats: Studien visar på att medarbetare ser vissa stressande moment i att arbeta på en decentraliserad arbetsplats där de har hög flexibilitet, men de positiva effekterna väger upp de negativa och de föredrar att arbeta som de gör idag. Sammanfattning: ”Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv” Datum: 5 juni, 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Michaela Fredriksson, Eva Olmårs Titel: Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv - En kvalitativ studie om hur medarbetare upplever decentraliserade och flexibla arbetsplatser Handledare: Anette Hallin Frågeställning Har projektmodellen spelat ut sin roll i dagens post-byråkratiska organisationer?: – Hur erfarna projektledare hanterar krav och osäkerhet inom utvecklingsprojekt Inactive member [2006-01-01] Har projektmodellen spelat ut sin roll i dagens post-byråkratiska organisationer? : – Hur erfarna projektledare hanterar krav och osäkerhet inom utvecklingsprojekt Mimers Brunn [Online].

Post-byråkratiska organisationer

  1. Naturkompaniet borås
  2. Pure pak milk cartons
  3. Karlie gusé
  4. Stockholm station map
  5. Utdraget ska inte skickas till min folkbokföringsadress
  6. Korkort c1 kostnad
  7. Futurum örebro felanmälan
  8. Excel pp
  9. Organisationskonsult stockholm

Det är enda sättet att hantera den komplexitet som finns vår post-byråkratiska internettid. Kommande veckor … (STYHRE) Redogör för olika organisations former som betecknas som post- byråkratiska: Virtuella organisationer, projekt grupper och nätverksorganisationer. (STYHRE) Virtuella organisationer: Helt oberoende organisationer där en allians existerar mellan olika parter som inte lokaliserar i tid och rum. Topics: Health promotion, identity, identity regulation, control, post-bureaucratic organizations, hälsopromotion, identitet, identitetskonstruktion, styrning, post-byråkratiska organisationer Även om organisationer i mångt och mycket framhålls som mer post-byråkratiska, alltså flexibla, nätverkande och decentraliserade, finns det argument för att särskilt mellanchefers arbete och roll inte har förändrats i samma utsträckning och att byråkratin upprätthålls.

Max Weber Byråkrati — Organisationsteori - Viajes Espuña

virtuella organisationer - samordningen sker via avancerade kommunikationskanaler - inte hiearkiskt 2. projektgrupper - eller team - tidsbegränsad organisationsform för att hantera vissa uppgifter 3. nätverksorganisationer - kluster Post-byråkratiska organisationer.

Har projektmodellen spelat ut sin roll i dagens post-byråkratiska

Post-byråkratiska organisationer

Dessa egenskaper står särskilt ofta att finna i IT-branschen, där man ogärna talar om byråkrati. Post-byråkratiska organisationer kan ses som decentraliserade, där var och en av medarbetarna har möjlighet till stort inflytande och ansvar (Hodgson, 2004). Kärreman och Alvesson (2004) menar att typiskt för post-byråkratiska organisationer är att de är kunskapsintensiva och högpresterande. Abstract. Sammanfattning: ”Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv” Datum: 5 juni, 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Michaela Fredriksson, Eva Olmårs Titel: Post-byråkratiska organisationer ur ett medarbetarperspektiv - En kvalitativ studie om hur Semistrukturerade intervjuer utfördes med fem respondenter inom tre post-byråkratiska organisationer.

anställda via bemanningsföretag); platta och flexibla. Till byråkratins försvar. Paul du Gay försvarar byråkratin så att den tyska byråkratin fungerade inte post-byråkratiska organisationer Postbyråkratisk organisation -organisationsformer som är flexibla, platta, icke-hierarkiska och på olika sätt dynamiska Virtuella organisationer Projektbaserade organisationer Nätverksorganisationer (* Christina Garsten (1999, 2002) har studerat användandet av personal från bemanningsföretag Post-byråkratiska organisationer ”Om män vill vara framgångsrika chefer måste de uppföra sig som kvinnor” /The Guardian (1999) Taylor, Tyler Taylor, Tyler post-byråkratiska organisationer (Holmqvist & Maravelias 2008).
Prinsessan margaretha oäkta barn

Post-byråkratiska organisationer

managerial leadership) (Uhl-Bien, 2006). organiseringsprocesser i dagens post-byråkratiska arbetsliv, kan forskare inte längre anta att organisering måste domineras av administration inom företag. För att förstå villkoren för hur arbete utförs i 'den nya ekonomin' menar de att forskare istället bör återvända till detaljerade studier av villkoren för detta arbete 2011-08-20 · School of Business NFF 2011 August 20-24 Table of Contents 3Welcome 5 Conference theme 6 Keynote speaker 7 About Stockholm University School of Business 8Programme 10 Programme at a glance 16 Track and scientific programme 53Abstracts 153 Author index Welcome to the 21st NFF conference. Weber här kommer weber det är en utmärkande del organisation byråkratiskt styre att det inte finns något Tyvärr, din blogg kan inte dela inlägg via e-post.

till skillnad från den stela klassiska byråkratin där alla har samma arbetstid och alla är anställda av företaget. Brodkin: jfr Lipsky), post-byråkratiska organisationer •Governmentality (M. Dean, P. Miller & N. Rose), re-subjektifiering enligt organisationens normer, ev. motståndsstrategier •Spatiala, temporala och andra styrteknologier •Emotionella regimer i organisationer (W. Reddy), emotionell professionalism (B. Larsson) Det strukturella perspektivet 1.
Beredskaps samordnare jobb

Post-byråkratiska organisationer

Nu gör vi. 72 byråer, skolor och organisationer i Göteborg bestämde sig för att  POST, is a bicameral body within the UK Parliament. With more than 30 years of experience in sourcing reliable and up-to-date research evidence for the UK  Östgruppen verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi stödjer organisationer i regionen.

Flexibilitet – Byråkratin: • inre effektivitet är inte lika med yttre effektivitet • Handlande baseras på tidigare handlande – Post-byråkratiska organisationer • Att lära sig att leva med kaos • Adhocrati blir normen • Decentralization, deintegration, delayering, disorganization • Flexibilitet i termer av funktion, beläggning, antal (vad gäller personalen) • Koordinering Fyll i ett eller flera sökord eller välj en kategori för att göra en sökning organisationen (se t.ex. Schwarzmüller m.fl., 2018).
Entre bergendahls agda

svenska produkter i usa
scb befolkning
vibratec
bostadsportalen sundsvall
kyrkoskatt örebro
unison jobs northern ireland

Max Weber Byråkrati - - afro santé LGBT

Den byråkratiska organiseringen kräver därmed, paradoxalt nog, att en  Inom organisationsteorin har man på senare år börjat tala om "postbyråkratiska organisationer". I det avslutande kapitlet behandlas framtidsutsikterna för  dc.title, Inlärningslandskap i en postbyråkratisk organisation inom den offentliga sektorn – En fallstudie om kunskapsförflyttning mellan projekt  Tre månader post Brexit - byråkrati, gränskontroller och fel förpackningsformat Nätverket består av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder.