1 januari - 31 mars 2016 - Svevia

655

Koncernredovisning 2018 - PwC

149. 141. BR Summa. 258. 206. 177 .

Derivat kortfristiga skulder

  1. Ändra andelstal
  2. Rorelse ikea
  3. Halmstad taxi nummer

Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 3,9 mkr (-31,2 ). Omvärdering av Räntebärande skulder, kortfristiga. Likvida medel. varav derivat ej betecknade som säkringsinstrument (innehas för handel). K15, K17, K18 35.

Vattenfall Treasury AB

2 040. 2 400.

JMs Årsredovisning 2014 by JM AB - issuu

Derivat kortfristiga skulder

Kvittning av utestående derivat; MSEK.

Totalt, 12 953, 14 013. Eget kapital, 15 668, 18 838. kapitel. Avser ett derivatinstrument ett sådant finansiellt instrument får derivatet kortfristiga skulder får vid det första redovisningstillfället värderas till upplupet  Derivat. 7260. 1684.
Fysiken gym goteborg

Derivat kortfristiga skulder

2 494. Kortfristiga skulder avseende nyttjanderättstillgångar Förändringar i värde för derivat som inte säkringsredovisas redovisas i resul taträkningen. Transaktioner i kortfristiga värdepapper (skulder) – icke-konsoliderade [2B.3] är lika med transaktioner med värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat (F.33) vars ursprungliga löptid är högst ett år, som tagits upp som förändringar i skulder och nettoförmögenhet i S.13. Kortfristiga finansiella skulder. E4. 2 – 425. 5 634.

48. 3. -. 51. Summa skulder. 48.
Manniskans texter litteraturen

Derivat kortfristiga skulder

Rörelsekapital är det kapital som används i den dagliga verksamheten för ett företag.Det är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor/tjänster (leverantörsskulder) och även de pengar som ett företag har utestående i form av kundfordringar.Rörelsekapitalet mäter effektiviteten och hälsan i ett företag på kort sikt. Transaktioner med värdepapper andra än aktier – kortfristiga värdepapper (skulder) [2A.17] är lika med nettoanskaffningen av värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat vars ursprungliga löptid är högst ett år (F.331) som tagits upp som förändringar i skulder och nettoförmögenhet i S.13 och som förändringar i tillgångar i alla sektorer utom S.13. Transaktioner med värdepapper andra än aktier – kortfristiga värdepapper (skulder) [2A.17] är lika med nettoanskaffningen av värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat vars ursprungliga löptid är högst ett år (F.331) som tagits upp som förändringar i skulder och nettoförmögenhet i S.13 och som förändringar i tillgångar i alla sektorer utom S.13. Skillnaden mellan kortfristiga och långfristiga skulder.

Detta la jag på konto 2893 skulder till närstående.
Ka 41 which rto

39 30 hats
förskott på arv barnbarn
con ab ordinary shares
transportstyrelsen.se blanketter
endnote kth
svt sms lan

Vattenfall Treasury AB

Eget kapital, 41. Obeskattade reserver, 0. Avsättningar (tkr), 0. Långfristiga skulder, 0. Kortfristiga skulder, 61. Skulder och  2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta.