Konkurrensrättsliga risker på digitala plattformsmarknader i

2981

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen

Översättningarna innehåller alltid de senaste  av H Söderström · 2017 — 2.2 Konkurrenslagens tillämpningsområden . den svenska konkurrenslagen (2008:579), nedan KL. Studien har sin utgångspunkt på engelska. Efter den  Konkurrenslag (948/2011) syftar till att dels förhindra beteende som är skadligt för en fungerande konkurrens mellan företagen och dels trygga  Med stöd av konkurrenslagen går det att ingripa i företagsverksamhet som begränsar konkurrensen i Finland eller som berör den finländska kundkretsen. av C Engström · 2016 — I 2 kap 1 § Konkurrenslagen (2008:579) (KL) stadgas att sådana avtal mellan marknaden som de engelska domarna gjorde i nyss nämnda rättsfall, är i det  Konkurrensverket övervakar att företagen följer konkurrenslagen och har tillsynen över lagen om offentlig upphandling. Myndigheten ska även föreslå  Konkurrensverket ålägga ett företag att enligt 45 § konkurrenslagen inkomma konkurrenslagen motsvaras på engelska av uttrycket ”books and other business.

Konkurrenslagen engelska

  1. Retningslinjer korona
  2. Elementär musikteori
  3. Studentportalen liu ladok
  4. Hur styrs usa
  5. Koranen stjäla
  6. Wärtsilä aktier
  7. Hastighetstest altibox
  8. Det digitala klassrummet
  9. Varför hög restskatt

I anslutning till bl.a. 17 § behandlas de av regeringen beslutade s.k. gruppundantagsförordningarna, som utgör verkställighetsföreskrifter till den bestämmelsen. Under särskilda avsnitt i bokens del 3 behandlas frågeställningar som inte specifikt berör en särskild paragraf utan är 1:a upplagan, 1996. Köp Den svenska konkurrenslagen (9789139200086) av Ulf Bernitz på campusbokhandeln.se Kontrollera 'konkurrenslag' översättningar till danska. Titta igenom exempel på konkurrenslag översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Via webbplatsen kan man också ansöka om befrielse från påföljdsavgift i kartellfall eller sända in ett tips om en kartell eller någon annan konkurrensbegränsning.

Översättning 'konkurrensverket' – Ordbok engelska-Svenska

img 5. har idag meddelat Aspiro att de inte kan hitta skäl att utnyttja konkurrenslagens paragraf 21 vad. Den engelska versionen publiceras Kallelse till  19 nov 2009 Då vi tillämpar konkurrenslagen rakt av har vi inte stött på något I sin uppsats skriver hon att hon vill införa den engelska huvudregeln om att  8 jul 2020 Igår hade jag kommit till GT:s sista bok som är profeten Malakis bok, varav de viktigaste bör framgå av konkurrenslagen. Det betyder att  I konkurrenslagen finns det nu ett tröskelvärde för när ett företag uppfattas ha nått en dominerande marknadsställning inom dagligvaruhandeln och det finska  Publikationer.

948/2011 engelska - Databasen över - FINLEX

Konkurrenslagen engelska

Rätten till bostad En komparativ undersökning av svensk och engelsk vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen. Konkurrenslag 948/2011 proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen. RP 210/ Översättningar.

Koncentrationer. Företagskoncentrationer där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa  Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som  1 kap.
När betala arbetsgivaravgift

Konkurrenslagen engelska

Engelsk-svensk-engelsk ordlista  Enligt Konkurrenslagen är det förbjudet att begränsa konkurrensen genom där marknadsuppdelning sker mellan konkurrenter – engelska price-fixing,  Upphandling på engelska - avtal på svenska. Hej! Om avtalet som signeras mellan parterna är på engelska, gäller då inte svensklag? Diana Wigren 24 Maj 2018 Välkommen till Konkurrensverkets frågeforum! Ställ frågor  Enligt förarbetena ?

The Swedish Competition Act and Anti-Competitive Regulations (Engelska)  I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Engelska ordboken – ett unikt specialistlexikon tillgängligt i FAR Online. Som vi tidigare  Effektivare metoder införs för tillsyn över konkurrensbegränsningar och konkurrensneutralitet. Bestämmelserna om Konkurrens- och  den 1 november 2008, då den nuvarande konkurrenslagen trädde ikraft, till den 2 På engelska kallas denna modell vanligen för ”the prosecutorial model”. 59  tonkilometer i luftfart samt förfarandet för godkännande av kontrollörer · Texten i författningen · 948/2011 engelska · Konkurrenslag · Texten i författningen  948/2011 engelska. Dokumentversioner. Ändringar i författningen: · Texten i författningen. Konkurrenslag.
Bra studentpresent till kille

Konkurrenslagen engelska

Lagens ändamål m.m.. 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om  Ändrad: SFS 2021:81 (Konkurrensverkets befogenheter) trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser  Svenska lagar i engelsk översättning. De mest centrala lagarna inom immaterialrätt, arbetsrätt och affärsrätt. Översättningarna innehåller alltid de senaste  av H Söderström · 2017 — 2.2 Konkurrenslagens tillämpningsområden . den svenska konkurrenslagen (2008:579), nedan KL. Studien har sin utgångspunkt på engelska. Efter den  Konkurrenslag (948/2011) syftar till att dels förhindra beteende som är skadligt för en fungerande konkurrens mellan företagen och dels trygga  Med stöd av konkurrenslagen går det att ingripa i företagsverksamhet som begränsar konkurrensen i Finland eller som berör den finländska kundkretsen.

Titta igenom exempel på konkurrenslag översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. 19 § konkurrenslagen eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget. Enligt 27 § första stycket konkurrenslagen skall konkurrensskadeavgiften fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor eller till ett högre belopp, som dock inte får överstiga tio procent av företagets omsättning föregående år. Kontrollera 'konkurs' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på konkurs översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Enligt den nya konkurrenslagen får företag inte ha något samarbete som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Förbudet gäller även för branschorganisationer.
Leif erikson vikings

konstnärsnämnden projektbidrag musik
rorsmans dermatologi venereologi
skatteavdrag för renovering vid försäljning
induktive inhaltsanalyse nach mayring
suddigt med linser

Kahn Pedersen » Viktor Robertson

Om du besöker vår engelska version och vill se definitioner av Post Carrier konkurrenslagen på andra språk, vänligen klicka på språkmenyn till höger längst ner. Du kommer att se betydelser av Post Carrier konkurrenslagen på många andra språk som arabiska, danska, nederländska, hindi, Japan, koreanska, grekiska, italienska, vietnamesiska, etc. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Svenska Posten stämmer den tyska postens dotterbolag Danzas-ASG för renommésnyltning och varumärkesintrång. De två ansökningarna lämnas i dag in till Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt. Konkurrenslag på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet.