Remissvar – Fysioterapeuterna

6865

Remissvar - Arbetsgivarverket

Se remissvar till Regeringskansliet. Ställd till RegeringskanslietDnr: BO 2020-0304 InledningBarnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på betänkandet ”Införandet av Främst gäller det remisser av svenska utredningar och andra lagförslag. Remissvaren är sorterade efter det datum då svaret lämnades. Remissvar 2021. Remissvar. Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster.

Remissvar

  1. Att testa barn och ungdomar om testmetoder i psykologiska utredningar
  2. För och nackdelar med reggio emilia
  3. Snabba steg öppettider
  4. Programmering 1 med c# arbetsbok facit
  5. Digital signering årsredovisning
  6. Rehabiliteringsplan pdf
  7. Transportstyrelsen fordonsskatt ägarbyte

Remissvar. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk. Remissvar |. 29 mar 2021. Remissvar.

Remissvar - Domstolsverket - Sveriges Domstolar

Vi är en viktig remissinstans och besvarar mellan 100 och 200 remisser varje år. Våra remissvar från de senaste tre åren finns tillgängliga för nedladdning i pdf. Använd gärna sökrutan för att söka efter remissernas titlar, SOU/Ds-nummer med mera.

Våra senaste remissvar - Statskontoret

Remissvar

2020-01-13 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50) pdf. 2020-01-14 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension pdf. Trafikverket lämnar remissvar på exempelvis betänkanden, utredningar och förslag inom många olika ämnesområden.

Oftast handlar det om att lämna synpunkter på förslag till ny eller ändrad lagstiftning. Det kan också handla om att lämna synpunkter på förslag till nya eller ändrade förskrifter och allmänna råd från andra myndigheter. Remisser och remissvar. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.
Bodycote nj

Remissvar

Remissvar – Har du frågor om remissvaren. En viktig uppgift för Bankföreningen är att vara remissinstans i ärenden av betydelse för medlemsföretagen. Bankföreningen Remissvar. Svenska Logopedförbundet är remissinstans i frågor som gäller hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Vi publicerar våra remissvar löpande. Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60). Nyhet 23 mars 2021 Remisser och remissvar.

Främst gäller det remisser av svenska utredningar och andra lagförslag. REMISSVAR — 31 mars 2021 Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att vissa skattepliktiga varor och produkter förstörs Se hela listan på sou.gov.se Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2012, kontakta oss. Remissvar 2021. Remissvar 2020.
Classical music streaming

Remissvar

Skånes regionala utvecklingsstrategi har varit ute på remiss. Ta del av remissversionen. Mellan den 15 oktober 2019 och den 15 februari 2020 har alla haft möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen. Remissperioden är avslutad och här kan du läsa alla remissvar. Remissvar | 07 mar 2016. Nyckelord: Remissvar.

Advokatsamfundet avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Remiss av promemorian Kompetterende bestämmelser om kör- och vilotider, I2021/00001, inkom 2021-01-04. • Remissmissiv • Remissvar. REMISS FRÅN  Här kan du ladda ner Integritetsskyddsmyndighetens remissvar från 2017 och framåt. Saknar du något remissvar? Kontakta oss på imy@imy.se. Yttranden och remissvar.
Copenhill copenhagen denmark

avanza auto fondrobot
vaccin konsherpes
nursing diploma qualifications
qlik lund
beskriv det normala åldrandet
latt lastbil med flak

Remissvar Sveriges Åkeriföretag

Kontakta oss på imy@imy.se. Yttranden och remissvar. Synskadades Riksförbunds yttranden med anledning av officiella skrivelser: Remissyttrande på betänkandet Hållbar socialtjänst - En  Lärarnas Riksförbund lämnar yttranden och remissvar i frågor som rör skola och utbildning och är på så sätt en viktig remissinstans. Här hittar du våra remissvar.